Reference

Za dobu naší existence jsme úspěšně realizovali řadu zajímavých projektů v různých oblastech:

Modernizace vozokomorových pecí ve společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA s.r.o.

Zadavatel: KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o.

Termín a místo realizace: 03-04/2021, Brno

Popis služeb: Kompletní organizační zajištění výběrového řízení na dodávky dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 24 848 000 Kč bez DPH

Diecézní charita Brno – nákup automobilů – ETAPA 1

Zadavatel: Diecézní charita Brno

Termín a místo realizace: 01-06/2021, Brno

Popis služeb: Kompletní organizační zajištění zadávacího řízení na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, otevřené nadlimitní řízení rozdělené na části, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 4 179 000 Kč bez DPH

Městské lázně Blansko – projektová dokumentace

Zadavatel: Město Blansko

Termín a místo realizace: 06/2020-01/2021, Brno, Blansko

Popis služeb: Kompletní organizační zajištění zadávacího řízení na služby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, otevřené nadlimitní řízení, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 10 000 000 Kč bez DPH

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem při ZŠ a MŠ Drnholec

Zadavatel: Městys Drnholec

Termín a místo realizace: 07/2020-09/2020, Brno, Drnholec

Popis služeb: Kompletní organizační zajištění zadávacího řízení na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 6 434 102,- Kč bez DPH

Stavební úprava objektu hasičské zbrojnice Tršice

Zadavatel: Obec Tršice

Termín a místo realizace: 01/2020 - 06/2020, Brno, Tršice

Popis služeb: Kompletní organizační zajištění zadávacího řízení na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 15 000 000,- Kč bez DPH

< 1 2 3 4 5 6 7