O nás

Jsme poradenskou společností zaměřenou na administraci veřejných zakázek a dotační poradenství, působící na trhu od roku 2007. Naše služby se od počátku zaměřovaly zejména na projekty spolufinancované ze zdrojů Evropské unie. Naši lidé jsou profesionály s dlouholetými zkušenostmi ve svých oborech a jsou připraveni pracovat ve Vašich službách.

Mgr. Bc. Ilja Kašík

jednatel společnosti, je absolventem Právnické fakulty a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na veřejné zakázky se specializuje již od roku 2005 a na dotační poradenství od počátku programového období 2007-2013. Za tuto dobu se podílel na řadě projektů, většinou spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ilja také působí jako lektor v oblasti veřejných zakázek.

Kontakt +420 604 665 171
Email i.kasik@ikconsult.cz

Mgr. Michal Sýkora

je specialistou veřejných zakázek a je u nás od roku 2017. Michal je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a jeho diplomová práce byla na téma zásad 3E v zákoně o zadávání veřejných zakázek.

Kontakt +420 775 466 498
Email m.sykora@ikconsult.cz

Mgr. Dominik Lukács

je specialistou veřejných zakázek, kterými se zabývá od roku 2014. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jeho diplomová práce je samozřejmě také z oboru a nese název Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (ekonomické a právní aspekty problému).

Kontakt +420 739 596 431
Email d.lukacs@ikconsult.cz

Ing. Ilja Kašík, CSc.

je specialistou dotačního poradenství, kterým se začal zabývat již roku 2007, kdy založil společnost IK consult s.r.o. Je absolventem Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, oboru Pozemní stavby, na stejné fakultě pak dokončil i postgraduální studium. Dříve působil mimo jiné také jako poradce ministra průmyslu či radní Jihomoravského kraje.

Kontakt +420 734 521 965
Email dotace@ikconsult.cz