Naše služby

Naše služby Vám mohou pomoci při Vašich investicích, s námi ušetříte čas i peníze. Nabízíme Vám především administraci veřejných zakázek a dotační poradenství.

Administrace veřejných zakázek

Zajistíme pro Vás kompletní organizaci všech typů veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách nebo podle pravidel poskytovatelů dotací, zejména v rámci programů Evropské unie (IROP, OPPIK, OPŽP, PRV atp.). Pomůžeme Vám od prvotní přípravy zadávacího řízení až k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem. Provedeme Vás všemi nutnými úkony, připravíme pro Vás veškeré podklady k průběhu řízení, zastoupíme Vás při komunikaci s dodavateli. V případě Vašeho zájmu také provedeme podrobný audit Vašeho zadávacího řízení.

Dotační poradenství

Orientace v nepřehledném systému dotačních programů Evropské unie a národních zdrojů není snadná, zvlášť v České republice. Žadatelé často vůbec netuší, na jaké peníze mohou dosáhnout. A proto i v této oblasti pro Vás zajistíme kompletní servis - od posouzení Vašeho projektového záměru a vyhledání vhodných dotačních programů, přes vypracování a podání žádosti o dotaci včetně příloh až po následný monitoring projektu. Zajistíme pro Vás i technický a finanční dozor nad průběhem realizace. Specializujeme se především na programy Evropské unie, jako jsou např. IROP, OPPIK, OPŽP či PRV.