Reference

Za dobu naší existence jsme úspěšně realizovali řadu zajímavých projektů v různých oblastech:

Robotické dojící zařízení II

Zadavatel: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Termín a místo realizace: 08/2017-02/2018, Brno

Popis služeb: Poradenství při kompletnímí organizačním zajištění zadávacího řízení na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, otevřené nadlimitní řízení, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 8 000 000 Kč bez DPH

Stavební úpravy staré radnice v Podivíně

Zadavatel: Město Podivín

Termín a místo realizace: 11/2017-1/2018, Brno, Podivín

Popis služeb: Kompletní organizační zajištění zadávacího řízení na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitním řízení, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 26 856 009,- Kč bez DPH

Dopravní terminál Strakonice

Zadavatel: ČSAD STTRANS a.s.

Termín a místo realizace: 4/2017-6/2017, Brno, Strakonice

Popis služeb: Kompletní organizační zajištění zadávacího řízení na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a pravidel Integrovaného regionálního operačního programu, otevřené řízení, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 57 242 454 Kč bez DPH.

Dodávka a montáž 2 ks rotátorů s výsuvnými zásuvkami pro Městský úřad Kroměříž

Zadavatel: Město Kroměříž

Termín a místo realizace: 06/2017-09/2017, Brno, Kroměříž

Popis služeb: Kompletní organizační zajištění zadávacího řízení na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 3 500 000,- Kč bez DPH

Rekonstrukce ZŠ a MŠ Korytná

Zadavatel: Obec Korytná

Termín a místo realizace: 6/2017-12/2017, Brno, Korytná

Popis služeb: Kompletní organizační zajištění zadávacího řízení na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 22 000 000,- Kč bez DPH

1 2 3 4 5 6