Reference

Za dobu naší existence jsme úspěšně realizovali řadu zajímavých projektů v různých oblastech:

Zkvalitnění prostředí v ZŠ Majetín – stavební práce

Zadavatel: Obec Majetín

Termín a místo realizace: 3/2019–5/2019, Brno, Majetín

Popis služeb: Kompletní organizační zajištění zadávacího řízení na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 16 245 943,- Kč bez DPH

Klobouky u Brna – svoz a likvidace komunálních odpadů ve městě Klobouky u Brna

Zadavatel: Město Klobouky u Brna

Termín a místo realizace: 2/2019-3/2019, Brno, Klobouky u Brna

Popis služeb: Kompletní organizační zajištění zadávacího řízení na služby dle směrnice města Klobouky u Brna pro zadávání veřejných zakázek "malého rozsahu" a v souladu se č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, veřejná zakázka malého rozsahu, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 500 000,- Kč bez DPH

Novostavba varhan v kostele sv. Cyrila a Metoděje ve Vysočanech u Blanska

Zadavatel: Římskokatolická farnost Vysočany u Blanska

Termín a místo realizace: 01/2019-04/2019, Bno, Vysočany

Popis služeb: Kompletní organizační zajištění zadávacího řízení na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitním řízení, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 3 000 000 Kč bez DPH

Zpracování projektové dokumentace - polyfunkční dům Havlíčkova 1

Zadavatel: Město Kroměříž

Termín a místo realizace: 09/2018 - 01/2019, Brno, Kroměříž

Popis služeb: Kompletní organizační zajištění zadávacího řízení na služby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, otevřené nadlimitní řízení, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 7 327 800 Kč bez DPH

Klub Starý pivovar Kroměříž

Zadavatel: Město Kroměříž

Termín a místo realizace: 6/2018-7/2018, Brno, Kroměříž

Popis služeb: Kompletní organizační zajištění zadávacího řízení na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 15 000 000,- Kč bez DPH

1 2 3 4 5 6