Reference

Za dobu naší existence jsme úspěšně realizovali řadu zajímavých projektů v různých oblastech:

Pořádková služba pro město Klobouky u Brna

Zadavatel: Město Klobouky u Brna

Termín a místo realizace: 2/2016-4/2016, Brno, Klobouky u Brna

Popis služeb: Kompletní organizační zajištění zadávacího řízení na služby dle směrnice města Klobouky u Brna pro zadávání veřejných zakázek "malého rozsahu" a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, veřejná zakázka malého rozsahu, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 440 000,- Kč bez DPH

Prověření hospodaření a smluvních vztahů města Kroměříže a příspěvkových organizací a obchodních společností města Kroměříže

Zadavatel: Město Kroměříž

Termín a místo realizace: 01/2016-03/2016, Brno, Kroměříž

Popis služeb: Kompletní organizační zajištění zadávacího řízení na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, veřejná zakázka malého rozsahu, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 500 000,- Kč bez DPH

 

Zateplení Kulturního domu Králíky

Zadavatel: Město Králíky

Termín a místo realizace: 06 - 08/2015, Brno, Králíky

Popis služeb: Kompletní organizační zajištění zadávacího řízení na stavební práce dle zákona a metodiky OPŽP, zjednodušené podlimitní řízení, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 6.482.279,- Kč bez DPH

 

Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice, Jiřice u Miroslavi

Zadavatel: DSO Kanalizace obcí Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Termín a místo realizace: 03 - 09/2014

Popis služeb: Kompletní organizační zajištění zadávacího řízení na stavební práce dle zákona a metodiky OPŽP, otevřené podlimitní řízení, významná veřejná zakázka, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 105.022.078,- Kč bez DPH

Zahrada v přírodním stylu MŠ Slatinice

Zadavatel: Obec Slatinice

Termín a místo realizace: 10 - 11/2014, Brno, Slatinice

Popis služeb: Kompletní organizační zajištění zadávacího řízení na dodávky dle zákona a metodiky OPŽP, zjednodušené podlimitní řízení, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 5.231.000,- Kč bez DPH.

1 2 3 4 5 6 7