Reference

Za dobu naší existence jsme úspěšně realizovali řadu zajímavých projektů v různých oblastech:

Sportovní areál Hrušky

Zadavatel: Obec Hrušky

Termín a místo realizace: 9/2017-10/2017, Brno, Hrušky

Popis služeb: Kompletní organizační zajištění zadávacího řízení na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 9 857 721,- Kč bez DPH

Vzdělávání zaměstnanců firmy Zebra Technologies CZ s.r.o.

Zadavatel: Zebra Technologies CZ s.r.o.

Termín a místo realizace: 09/2017-12/2017, Brno

Popis služeb: Kompletní organizační zajištění zadávacího řízení na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zjednodušené podlimitní řízení, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 8 965 000,- Kč bez DPH

Dodávka kompostérů, Kroměříž

Zadavatel: Město Kroměříž

Termín a místo realizace: 10/2017-11/2017, Brno, Kroměříž

Popis služeb: Kompletní organizační zajištění zadávacího řízení na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 5 324 500,- Kč bez DPH

Pořádková služba pro město Klobouky u Brna

Zadavatel: Město Klobouky u Brna

Termín a místo realizace: 2/2016-4/2016, Brno, Klobouky u Brna

Popis služeb: Kompletní organizační zajištění zadávacího řízení na služby dle směrnice města Klobouky u Brna pro zadávání veřejných zakázek "malého rozsahu" a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, veřejná zakázka malého rozsahu, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 440 000,- Kč bez DPH

Prověření hospodaření a smluvních vztahů města Kroměříže a příspěvkových organizací a obchodních společností města Kroměříže

Zadavatel: Město Kroměříž

Termín a místo realizace: 01/2016-03/2016, Brno, Kroměříž

Popis služeb: Kompletní organizační zajištění zadávacího řízení na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, veřejná zakázka malého rozsahu, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 500 000,- Kč bez DPH

 

1 2 3 4 5 6