DEBUG HEADER : This is a cached page ! IK Consult - Veřejné zakázky a dotace

Úvod

Zabýváme se poradenstvím v oblasti veřejných zakázek a evropských dotací. Zajistíme pro Vás bezpečnou cestu bludištěm české legislativy a pravidel dotačních programů EU.

Evidence skutečných majitelů ve veřejných zakázkách

Ode dneška, tedy od 1. 6. 2021, platí nová úprava zákona o zadávání veřejných zakázek. Novela aktualizovala znění paragrafů týkajících se evidence skutečných majitelů a jejich prokazování v zadávacích řízeních. Dříve měl zadavatel povinnost skutečné majitele dodavatelů, kteří se účastnili zadávacího řízení, zjišťovat v evidenci skutečných majitelů či přímo u dodavatelů (pokud v evidenci zapsaní nebyli). Nyní již platí povinnost dodavatelů být v evidenci zapsán a zadavatel pak musí vyloučit dodavatele, který by skutečné majitele v evidenci zapsané neměl.

PF 2021

Úspěšné vykročení do roku 2021 Vám přeje kolektiv IK consult s.r.o.

Nové zásady sociálně a environmentálně odpovědného a inovativního zadávání

Na Portálu o veřejných zakázkách najdete metodické stanovisko k novým zásadám sociálně odpovědného, environmentálně odpovědného a inovativního zadávání, které vstoupilo v platnost s novelou ZZVZ od 1. 1. 2021. Podrobnější informace pak můžete najít například na webu Sociálně odpovědného veřejného zadávání, na webu Obecní portál nebo přímo na Portálu VZ zde.